Nieuws

Dus hebt u geklikt... Welkom en dank voor alles wat u reeds voor mij gedaan heeft. U herinnert zich mischien dat ik was gaan nadenken over het zoeken naar meer betekenis in mijn leven toen ik merkte dat ik geen plezier meer beleefde aan mijn werk. 't had waarschijnlijk ook te maken met mijn leeftijd, met het gevoel dat ik niet genoeg deed voor een maatschappij die mij véél had gegeven en vooral uit overtuiging dat als ik niet de handen uit de mouwen stak om hier, bij ons in België, sociale banden te vertsterken, ik nooit in vrede met mezelf zou kunnen leven. Al trap ik hiermee een open deur in, denk ik dat groei in Europa niet snel zal terugkeren, dat men daarom een nieuw samenlevingsmodel zal moeten uitvinden, maar eer het zover is, er kans is op woelige tijden waarin de ouderen het schip in bedwang zullen moeten houden al zullen zij de koers niet bepalen. Jongeren zijn waarschijnlijk beter geplaatst om te beslissen hoe ze hun toekomst wensen te bouwen. Ze hebben ook meer tijd voor zich...

Alles goed en wel, maar hoe doe je zoiets ? Gelukkig heb ik een fijne kennissenkring die mij allemaal hebben bijgestaan om na te denken over "wie ik ben en wat ik later wil gaan worden". Hoe opnieuw vreugde te beleven op m'n werk, me nuttig te voelen, waardig iets te verdienen (om m'n vrouw niet om toestemming te hoeven vragen om een CD te kopen, één van mijn zwakke punten ☺ ☺ ☺ ☺ ). In de loop van mijn ontmoetingen met jullie ben ik gaan beseffen dat ik geen« echte job » meer wou, geen verkeersfiles, supersalaris, opgelegde doeleinden of macht over anderen... dat was mijn verleden. Zonder twijfel een mooi verleden waarin ik het geluk heb gehad velen van jullie te ontmoeten. Om logisch te zijn in mijn benaderingswijze, moest ik mij allereerst de vraag stellen « heb ik dit echt allemaal nodig ? » ; en ik geef toe dat ik m'n mooie Audis een beetje mis, alsook de uitnodigingen om aan prettige en indrukwekkende gebeurtenissen deel te nemen. En vooral mis ik mijn collega's en medewerkers... 23 jaar heb ik doorgebracht bij dit bedrijf waarvan ik met trots kan zeggen dat ik tot zijn opbouw en vervolmaking heb bijgedragen, in de mate van mijn mogelijkheden.

OK, en waar wil hij nou naar toe, Olivier met zijn hersenspinsels ? Ik hoor jullie verzuchten « ik heb wel wat anders te doen, hoor ».....maar ik juist niet, voor het ogenblik ☺ ☺ ☺ ☺ en daarom profiteer ik ervan want ik voel al aan dat het niet lang zal duren!

Daar de weg het doel is, heb ik besloten dat ik erop af moest gaan en mijn beschikbaarheid moest tonen door vrijwilligerswerk te doen. Ik zal dus binnenkort meewerken aan initiatieven om zeer kleine vzw's, werkzaam in de sociale sector, bij te staan om hun moeilijkheden te overbruggen, voor zover ik hiervoor bevoegd ben, onder de bekwame leiding van Toolbox (zie www.toolboxh2o.org voor meer details). Ook heeft Ashoka (www.ashoka.org) me gevraagd om één van de coaches te zijn voor hun impact programma dat jonge sociale ondernemers wil ondersteunen. Jeugdvrienden hebben mij geronseld, enerzijds om te werken aan een ontluikende vereniging van oud-leerlingen van de Europese scholen, waar ook ik deel van uitmaak (zie www.alumnieuropae.org ), anderzijds om de werkzaamheden van Emergency in België te ontwikkelen (zie www.emergency.it). Ik dank ze voor hun vertrouwen en zal zeker veel plezier beleven aan mijn bijdrage aan deze nobele projecten. Ook verheug ik mij op de twee part time medewerkingsaanvragen afkomstig van een machtige europese vereniging om ze bij te staan om hun standpunt in financiële zaken bij de Europese gezagvoerders te verdedigen, en van een vereniging van sociale filantroop-investeerders die mij vraagt ze op verschillende gebieden te helpen. Beiden voorstellen komen aan mijn eisen naar "betekenis" tegemoet; rest nu nog de noodzaak om de voorwaarden van deze samenwerkingen te bepalen daar ik helaas niet enkel met vrijwilligerswerk kan volstaan om de beruchte CD's te kunnen aanschaffen ☺ ☺ ☺.

Voilà, zoals ik reeds zei ik ben weer op gang, dank zij jullie, jullie welwillendheid en het vertrouwen dat jullie mij geschonken hebben! Ik weet zeker dat er nog een lange weg voor mij ligt en dat ik zal moeten tonen wat ik waard ben om dit vertrouwen te blijven verdienen. Daar ben ik toe bereid.

Met vriendelijke groet,

Olivier

16.2.2013

made by webatwork.be | All rights reserved.