Nieuws

Het is eindelijk zomer en ziehier wat nieuws over Olivier …

We zullen de geschiedenis niet herschrijven, maar we voelen sterk dat de internationale situatie verkeerd uitdraait. De strategie van de djihadi’s om hun conflicten uit te voeren naar andere continenten creëert een gevoel van onveiligheid tot het barsten van de Europese Unie. Het is vooral de vloed van migranten die aan de extremisten en de populisten gehoor heeft gegeven, in die mate dat de Britse burgers beslist hebben de Unie te verlaten. Zonder trouwens te weten of dit iets aan de internationale situatie zou veranderen, die ertoe geleid heeft dat een stroom migranten bommen en armoede vlucht. Zie daar de paradox! Een beter samenhangende en doeltreffende Europese politiek in het Midden Oosten zou de schade beperkt kunnen hebben, denk ik toch. De Unie verlaten of deze willen ontmantelen zal niets bijbrengen. Niets of niemand zal goed georganiseerde gekken verhinderen om paniek te zaaien bij ons! Tenslotte, voor de geïnteresseerden, heb ik mij geuit over de Brexit voor (1) en na de stem van de Britten (2).

Maar laten we terugkomen naar de traditie van deze Newsletter, om diegenen te bedanken die ik ben tegengekomen op mijn paden nl. jullie, om met jullie mijn ontmoetingen, mijn keuzes en mijn mislukkingen te delen, of beter gezegd wat ik geleerd heb uit wat niet is verlopen zoals ik het had gewenst. Samuel Becket zei: “«Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail again, fail better.» Prachtig!

De eerste helft van 2016 is druk geweest voor mij. Zoals ik had aangekondigd in mijn laatste Newsletter, heb ik getracht mijn aandacht te centraliseren op de activiteiten waar ik mijn “sweet spot” in vind, d.w.z. het kruispunt van wat ik graag doe, wat ik kan doen en wat gevraagd wordt. Ik heb me dus toegelegd op activiteiten in België die vooral beogen hen te steunen die wensen uit de armoede te treden via ondernemerschap (in brede zin natuurlijk, “ik richt mijn vzw op” is ook een ondernemingsbenadering). Mensen samenbrengen ook, initiatieven die mijn netwerk, jullie, aan het werk zetten  :-) :-) :-) Ik zal jullie nooit genoeg kunnen bedanken voor jullie steun en vriendelijkheid!!

Ziehier waarvoor ik jullie ingeschakeld heb! :-) :-) :-)

Laat ons beginnen met microStart (http://microstart.be/ ) dat het centrum van mijn activiteiten blijft en zich uitermate goed ontwikkelt. Vijf jaar na de start uit het niets, maakt microStart volwaardig deel uit van het Belgische landschap. De week van het microkrediet, samen met Hefboom, (http://hefboom.be/ ) heeft plaatsgevonden onder de hoge bescherming van koningin Mathilde van België die de start heeft ingehuldigd in Luik. De Europese Commissaris voor Werk, Marianne Thyssen, heeft de week geopend in Antwerpen, om maar slechts over deze 2 uitingen van erkentelijkheid te spreken. Deze zichtbaarheid bevordert nieuwe partnerschappen en trekt nieuwe vrijwilligers aan die op hun beurt het impact van microStart versterken. De integratie tussen de ploeg loontrekkenden, vooral zeer gemotiveerde en goed gevormde jongeren (ongeveer 25) en de vrijwilligers (ongeveer 150 voor gans België) vormt een boeiende uitdaging.

Een ander project dat me sterk heeft beziggehouden is de coöperatieve NewB (https://www.newb.coop/nl/). In het huidige klimaat met bancaire en financiële crisis, negatieve interestvoeten, Brexit , om er maar enkele te noemen, lijkt het project om een ethische bank te creëren een zware taak. En nochtans werden meerdere mijlpalen met succes bereikt in 2016, waarvan de laatste de samenwerking is met een Franse mutualistische verzekeringsgroep, Groupe Monceau, die 10 mio euro in het project investeert. (https://www.newb.coop/fr/actua/monceau-apportera-dix-millions-de-capital-et-son-expertise-en-assurances/ ). De weg zal nog lang zijn en bezaaid met struikelblokken, maar de coöperanten hebben bevestigd te willen doorgaan met de creatie van een ethische bank, een bank ten dienste van de maatschappij en niet enkel te dienste van de aandeelhouders. Wij zullen met vernieuwde energie opnieuw aan de slag gaan.

Het werk van de European Money Market Institute (http://www.emmi-benchmarks.eu/) en meer bepaald de ploeg belast met de evolutie van de benchmarks voor de Euribor en de Eonia heeft met volharding verder gewerkt. De leden van het Steering Committee, waar ik deel van uitmaak, hebben hun inspanningen niet gespaard om een complex project dat nodig is voor de financiële stabiliteit vooruit te helpen. We hebben thans geen nood aan meer instabiliteit….

Tijdens het tweede trimester heb ik op vraag van Ashoka België (http://belgium.ashoka.org/ ) met plezier deelgenomen aan de begeleiding van het project voor een business plan bij de oprichting van Generation for Good, dat door Funds for Good (http://www.fundsforgood.eu/#!/impact/home/ ) gestuurd wordt. De beslissing van deze drie financiële ondernemers om een belangrijk deel van hun inkomsten te besteden aan het toekennen van ere-leningen aan startende ondernemers, waardoor ze makkelijker een micro-krediet kunnen verkrijgen, is voortreffelijk en maakt opnieuw aanknoping met de ware maatschappelijke rol van de onderneming en de ondernemer. Respect!

Ik heb eveneens een opdracht aangenomen bij PLS (http://www.pourlasolidarite.eu/), met de bedoeling om in Henegouwen mentors aan te werven die jongeren kunnen opvolgen die een professioneel diploma hebben behaald maar er toch niet in slagen een job te bemachtigen (http://www.pourlasolidarite.eu/fr/project/mentor-u-osons-le-parrainage/). Een eervolle missie en moeizame missie voor de organisatoren die met talent omspringen met de jongeren en de ambtenaren van de regionale overheid! Dank aan hen voor het werk dat ze verrichten en dank aan jullie die beslist hebben hieraan deel te nemen.

Toolbox blijft me boeiende opdrachten toekennen, de laatste betreft een imposante structuur in hartje Brussel, die zich toelegt op de zorg voor kansarme kinderen. (https://www.toolbox.be/nl/ ).

Een ander geslaagd project is d’APO.G, l’Association pour l’organisation et la gouvernance en entreprise (http://apog.be/ ). De beslissing om APO.G op te richten is het resultaat geweest van een gezamenlijke beslissing en werd praktisch tot stand gebracht door een ploeg gemotiveerd door ons gemeenschappelijk doel: de zin om samen te leren en ideeën en methodes te delen die ons kunnen inspireren om ons bedrijf, onze professionele omgeving te verbeteren. Eén jaar is voorbij en het resultaat overtreft mijn verwachtingen. Onze groep wordt steeds hechter om een fantastische ploeg te vormen! Dank aan de basisploeg voor dit mooie werk! We zijn al met 20! Lang leve APO.G!!

Minder succes daarentegen voor ons project Cross-The-Bridge (http://www.cross-the-bridge.be/ ) ondanks het engagement en de steun van sommigen onder jullie. Het zal nodig zijn het initiatief in vraag te stellen en onze benadering te herevalueren, maar ik ben nog steeds overtuigd dat er nood is aan dergelijk initiatief!

Alzo blijven natuurlijk nog projecten zoals Emergency (http://www.emergencybe.org/ ), dat zich zeer goed ontwikkelt in België, Alumni Europae (http://www.alumnieuropae.org/ ) dat sterk overeen komt met mijn waarden en we weten hoe belangrijk het is om in overeenstemming te blijven met zijn waarden tijdens deze turbulente tijden. De ontwikkeling dank zij vrijwilligers is traag, maar we zijn reeds met meer dan 2.300 leden en zeer actief op sociale netwerken, Facebook et LinkedIn. Zie (http://us11.campaign-archive2.com/?u=6062ecfe61eb57a84f1736fb0&id=a7238526e7&e=593b68ec1b/) om onze laatste Newsletter te lezen.

Ten slotte geeft zingen bij het Koor van de Optimisten me bij elke repetitie een ongelooflijke energie. Onze dirigent getuigt van een grenzeloos geduld met ons en onbeschrijflijke toewijding. Kom met ons zingen, het doet zoveel deugd!!
(http://www.liguedesoptimistes.be/home.php?page=musique/ ) en graag infos bij Barbara, mijn vrouw This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Barbara verdraagt trouwens gelaten alle gevolgen van mijn activiteiten en helpt me telkens ze kan opdat ik zo gelukkig mogelijk zou zijn. Zij is ongeveer 4 jaar geleden getrouwd met een algemeen directeur, niet altijd zo tevreden met wat hij deed maar ruim vergoed, en leeft sinds 3 jaar met een vrijwilliger …. hoofdzakelijk gelukkig :-) :-) :-).

Het plaatje zou niet volledig zijn indien ik niet ons huis in Dordogne zou vermelden, waar ik deze woorden schrijf, en dat recent twee nieuwe leden heeft verwelkomd, Charles en zijn partner Valentina (zie mijn vorige Newsletter). Wij brengen samen onze eerste zomer door in deze samenstelling en we leren elkaar beter kennen, steeds een veeleisende, boeiende en verrijkende menselijke en gemeenschappelijke ervaring. En op een geweldige plaats, zoals diegenen kunnen getuigen die ons zijn komen bezoeken tijden de laatste 20 jaar!!

Nog dank aan jullie allen en tot binnenkort!
Olivier, juli/augustus 2016

(1) http://www.essca.fr/EU-Asia/brexing-news-13-le-brexit-un-choc-salutaire/
(2) http://alumni-blog.eu/brexit-juillet/
(3) Meer nieuws over Olivier http://www.brissaud.info/more/
(4) Profile LinkedIn be.linkedin.com/pub/olivier-brissaud/0/923/3a9/

made by webatwork.be | All rights reserved.