Nieuws

Het is jaareinde, en hierbij reeds twee jaar geleden dat ik Volkswagen verlaten heb en dat ik de derde sector ontdek, zoals de Italianen deze noemen, of de sociale en solidaire economie zoals in het Frans. Zes maanden geleden lanceerden we Cross-The-Bridge en werken we hieraan met de waardevolle steun van onze vrienden van de adviesraad. Onze website is een beetje meer gevuld, (www.cross-the-bridge.be),ons netwerk uitgebreid, ons dienstenaanbod verfijnd en begin 2015 zullen we onze eerste klant binnenhalen.

Ik had jullie verteld in juni dat ik mijn verbintenissen en toezeggingen zou moeten herzien, gezien deze talrijk werden. Ach dit is er niet echt van gekomen ; de vereniging van oud-leerlingen van de Europese scholen ontwikkelt zich goed (www.alumnieuropae.org) en ik heb het presidentschap overgenomen om de jonge stichter toe te laten zich meer op zijn carrière toe te leggen ; de ploeg groeit en wij hebben het genoegen om te werken met een van onze tofste profs, Philippe Calais. Meer dan 1650 alumni maken thans deel uit van Alumni Europae en de groei blijft gestadig. De Optimistenbond viert haar tienjarig bestaan in 2015 en wij wensen dit te vieren zoals het hoort (www.liguedesoptimistes.be) ; de inzet van iedereen wordt aangesproken, het is niet het ogenblik om weg te gaan ! Wie kan zich trouwens het onderhoud van zijn optimisme ontzeggen ! De ploegen van AZG Supply (www.msfsupply.be) hadden hun handen vol met de strijd tegen Ebola en helaas lijkt dit niet in orde te komen. Alhoewel ik met mijn functie bij de Advisory Board niet betrokken bij de operationele taken, voel ik dat het niet aangewezen is hen te vragen voor mij een vervanger te zoeken. Al hun energie moet gaan naar de essentie. Emergency, NGO van Italiaanse origine, richt zich eveneens op de strijd tegen Ebola en onze rol in België om vrijwilligers en schenkers te vinden is meer dan ooit cruciaal (www.emergencybe.org). Mijn mandaten bij MicroStart verlenen mij veel voldoening en het ogenblik is belangrijk. MicroStart evolueert van een kleine structuur naar een organisatie die zijn plaats heeft verworven op de Belgische markt van het microkrediet (www.microStart.be). Deze groei vraagt de inzet van allen en ik voel me sterk betrokken bij het succes van deze fantastische ploeg ! De ondersteunende missies voor Toolbox (www.toolbox.be) en Ashoka (www.ashoka.be) zijn altijd zo vormend en verrijkend.

Er zijn uiteindelijk de activiteiten verbonden aan mijn vorige ervaring ; de Vereniging van treasurers die ik mee opgestart heb (www.atebforum.com), nu meer dan 20 jaar geleden, heeft een nieuwe President van de RvB. Jef heeft me gevraagd in de Raad van Bestuur te blijven tot maart 2015. Ik zal nooit ver weg zijn van ATEB en haar leden. Mijn mandaat bij het Steering Committee Euribor laat me toe in contact te blijven met de evolutie van de financiële markten en mijn bijdrage te leveren aan de versterking van de Euro en alzo aan de uitbouw van de Europese Unie (www.emmi-benchmarks.eu).

Op het kruispunt van deze twee wegen staat NewB, een coöperatieve bank in opbouw (www.newb.coop), in een land zonder coöperatieve bank sinds te lange tijd. Een betrekking bij de Raad van Bestuur zal me toelaten om aan de ontwikkeling van NewB zowel mijn kennis uit mijn vorig leven als mijn wil om bij te dragen tot de uitbouw van een sociale en solidaire economie te bieden. Deze wordt een beetje achtergesteld door de grote traditionele banken, die nog steeds moeite hebben zich te verheffen uit een decennium van slechte keuzes.

Ja maar, vragen mijn vrienden, zing jij nog ? Natuurlijk ! Het koor van Optimistan heeft een concert gebracht eind november voor 400 personen, gospels en het Requiem van Gabriel Fauré stonden op het programma, onder leiding van onze geliefde chef Stéphane Goemans. Voor november 2015 werken we aan het Magnificat van J. S. Bach en een andere serie gospels. En tennis ? Ja, te weinig helaas maar dit maakt ook deel uit van de goede voornemens voor 2015 !

Ik had het jaar 2014 in het teken geplaatst van de solidariteit, het optimisme en de gematigdheid. Ik denk dat ik dit ga verzetten in 2015 ! Ik moet nochtans de vriendschap toevoegen. Ik heb een aantal vrienden en medereiziger waarloosd dit jaar, ik zal dichter bij hen staan in de toekomst . Zij weten dat ze een plaats in mijn hart hebben verworven.

Aan allen prettige feesten en een mooi jaar 2015.

Olivier

Januari 2015

PS: voor diegenen die mijn vorige nieuwsbrieven niet zouden ontvangen hebben, aarzel niet te kijken op mijn persoonlijke website (www.brissaud.info), alhoewel mijn LinkedIn profiel (www.linkedin.com/pub/olivier-brissaud/0/923/3a9) thans beter mijn loopbaan weergeeft.

made by webatwork.be | All rights reserved.